Zpracování personální i mzdové agendy

 • měsíční zpracování mezd
 • zpracujeme rekapitulaci účetnictví
 • roční zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti, evidence ELDP

Kompletní servis zahrnuje

 • zpracování odvodů a personální agendy
 • vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti
 • příprava bankovních příkazů
 • zaslání platebních příkazů k rukám odpovědné osoby

Příprava podkladů

 • podklady pro nástup zaměstnance
  • pracovní smlouva
  • stanovení hrubé mzdy
  • kalkulace čisté mzdy
  • přihlášení u České správy sociálního zabezpečení
  • přihlášení u zdravotní pojišťovny
 • podklady pro výstup zaměstnance
  • dohoda o ukončení pracovního poměru/výpověď
  • vystavení zápočtového listu
  • výpočet průměrné mzdy
  • odhlášení u České správy sociálního zabezpečení
  • odhlášení u zdravotní pojišťovny

Výkazy

 • sestavení výkazů pojistného
  • zpracování výkazů pro Českou správu sociálního zabezpečení
  • zpracování výkazů pro zdravotní pojišťovnu
  • přihlášení a odhlášení zaměstnanců
 • zastupování při komunikaci s úřady (Finanční úřad, Česká správa sociálního zabezpečení…)

Agenda dále zahrnuje

 • penzijní připojištění
 • nepeněžní plnění
 • srážky ze mzdy