Ostatní administrativa


Kompletní servis dále zahrnuje:

 • zřízení daňové informační schránky
 • optimalizace daňové povinnosti
 • návrh toku dokladů uvnitř organizace

Správa daňových informačních schránek

Každému našemu klientovi automaticky založíme daňovou informační schránku
u Finančního úřadu, kterou po celou dobu naší spolupráce spravujeme zdarma.

Schránka umožňuje:

 • efektivní správu daňových povinností
 • možnost online nahlížení
 • možnost kontroly aktuální bilance s Finančním úřadem

Správa datových schránek

 • příjem pošty od státních orgánů (Finanční úřad, Česká správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny)
 • vyřízení pošty související s vedením účetnictví
 • archivace veškeré pošty pro online vedení účetnictví (data jsou po 60 dnech automaticky smazána)

pro klienty s měsíčním paušálem provádíme tuto službu zdarma.

Ostatní služby

 • zastupování při komunikaci s úřady (Finanční úřad, Česká správa sociálního zabezpečení…)
 • zastupování v rámci telefonické komunikace
 • podávání a vyzvedávání korespondence
 • třídění dokladů
 • založení s.r.o./a.s. na klíč

Pronájem účetního programu

 • úspora finančních prostředků
 • přístup k informacím o závazcích, sestavám k pohledávkám, stavu skladu, tržbám atd.
 • úspora za vedení účetnictví vyplývající z elektronického styku s účetní firmou

Archivní - spisové služby

V rámci využití našich služeb umožňujeme:

 • převzetí a roztřídění písemností
 • uložení písemností v archivu – spisů
 • vyřazování písemností podle skartačního plánu
 • rychlé vyhledání uložených dokumentů, odeslání kopie faxem nebo e-mailem.