Ceny


Modelové příklady cen

podle počtu dokladů firmy. Podrobné ceníky jednotlivých služeb v menu.

pro podnikatele - fyzickou osobu, neplátce DPH

Popis Kč             MJ Poznámka
daňová evidence 4 160,- rok ročně: 12 faktur vydaných, 30 faktur přijatých, 20 pokladních dokladů, platby všech faktur na bankovním výpisu
závěrka, přiznání, vč. přehledů 5 600,- rok

pro malou firmu - právnickou osobu, plátce DPH

Popis Kč             MJ Poznámka
vedení účetnictví 6 500,- měsíční paušál měsíčně: 30 faktur vydaných, 12 faktur přijatých, 20 pokladních dokladů, platby všech faktur na bankovním výpisu
sleva při online vedení/zadávání položek cca 40% -2 600 měsíčně až 60%
přiznání DPH 500,- čtvrtletně
paušál na konzulatace 2h 1 600,- čtvrtletně
závěrka, přiznání k dani z příjmů 12 500,- rok

pro střední firmu - právnickou osobu, plátce DPH

Popis Kč             MJ Poznámka
vedení účetnictví 35 000,- měsíční paušál měsíčně: stovky dokladů
sleva při online vedení/zadávání položek cca 40% -14 000 měsíčně až 60%
pers. a mzdová agenda 9 000 měs. 45 zaměstnanců
přiznání DPH 500,- čtvrtletně
paušál na konzultace 20h 16 000,- čtvrtletně
závěrka, přiznání k dani z příjmů 70 500,- rok


Orientační přehled cen

podrobné ceníky jednotlivých služeb v menu.

Vedení účetnictví

Popis Kč             MJ Poznámka
vedení účetnictví, daňové evidence 25-40 úč. položka paušální ceny, cenová mapa, slevy v podrovném ceníku k účetnictví
zpracování daňového přiznání od 800 ks
Konzultace (nad rámec vedení účetnictví) 880 hod.
Účetnictví online 280-1180 měs. ceny, a slevy jsou podrobně rozpracovány v ceníku k online účetnictví

Mzdová agenda

Popis Kč             MJ Poznámka
Zpracování mzdy (vč. odvodů a pers. a mzdové agendy) 180-300,- /zam./měsíc paušální ceny jsou podrobně rozpracovany v cenová mapě
nástup, výstup, roční zúčtování 180-300,- zam.
Zastupování klienta (kontroly, úřady) 880,- hod.