Víte, že?

sazba DPH se zvyšuje

  • základní z 19 % na 20 %
  • a snížená z 9 % na 10 %

Změna je účinná od 1.1.2010. 1).

Plátce, kterému vznikla povinnost přiznat daň z úplat přijatých přede dnem uskutečnění zdanitelného plnění do konce roku 2009, použije při vyúčtování těchto přijatých úplat ke dni uskutečnění zdanitelného plnění po 1. 1. 2010 sazbu DPH platnou ke dni vzniku povinnosti přiznat daň z přidané hodnoty při přijetí úplaty.

  1. 1) Jsou zde i speciální přechodná ustanovení jako obvykle